Ligestilling af folkepensionister

Folkepensionister bør behandles ensartet og have del i det økonomiske opsving.​

Pensionister skal ikke straffes

De pensionister, der har lidt på kistebunden bliver i dag straffet for at have udført en ekstra ordinær indsats, i deres liv.

Skal et liv være godt, skal det deles med en

Offentlig dyneløfteri bør stoppes, da det formentlig er en dårlig forretning.

Plejehjemmets beboere

Ældre beboere på plejehjemmet i Esbjergs Kommune skal ikke institutionaliseres. De skal kunne flytte ind og videreføre deres sædvanlige livsform og livsstil i alle henseender.