Bedre økonomistyring

Kommunerne bør styre efter skatteprovenuet, og undlade at konkurrere med erhvervslivet.